Πρακτική Άσκηση

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης

 • Εξοικείωση-σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας
 • Προσαρμογή των γνώσεων στην επαγγελματική πρακτική και εμπειρία
 • Ανατροφοδότηση των φοιτητών για βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου

 

Συμμετοχή τμημάτων (Απρίλιος 2011)

 • Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
 • Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Θεατρικών Σπουδών
 • Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Οικονομικών
 • Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού
 • Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Συμμετοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

 • Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
 • Νοσηλευτικής
 • Φιλολογίας

Υλοποίηση της ΠΑ

Συνεργασία Επιστημονικού Υπευθύνου με Τμηματικούς Υπεύθυνους Καθηγητές Ο τμηματικός υπεύθυνος ορίζει τους επόπτες καθηγητές και ενημερώνεται για τη συμμετοχή κάθε φοιτητή/τριας στην ΠΑ Έργο τμηματικού υπευθύνου και εποπτών: Επιλογή φορέων-φοιτητών, παρακολούθηση της πορείας κάθε φοιτητή/τριας, αξιολόγηση φορέα και φοιτητή, υποβολή εκθέσεων στον επιστημονικό υπεύθυνο.

Στο κάθε Τμήμα

 • Ο τμηματικός υπεύθυνος αλλά και τα μέλη ΔΕΠ έρχονται σε επαφή με φορείς-εταιρείες για απασχόληση των φοιτητών
 • Οι φοιτητές επιλέγουν το μάθημα
 • «Ταίριασμα» φοιτητή-φορέα
 • Απασχόληση του φοιτητή για διάστημα 2-4 μηνών
 • Βαθμολογία φοιτητή

Κριτήρια επιλογής

Φοιτητών

 • Επίδοση γενική και ειδική
 • Δεξιότητες – Ενδιαφέροντα
 • Προτεραιότητα επιλογής

Φορέων

 • Δυνατότητα μελλοντικής απασχόλησης
 • Απόκτηση εμπειριών και γνώσεων
 • Καλό εργασιακό περιβάλλον

Συμμετοχή των φοιτητών

 • 2010-2011: 414
 • 2011-2012: 414
 • 2012-2013: 382

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΠΑ είναι περίπου 950 χιλιάδες ευρώ και αφορά κυρίως αμοιβές και ασφαλιστικές καλύψεις των φοιτητών

Άλλα στοιχεία

 • Δυνατότητα ΠΑ σε όλες τις πόλεις, νομούς χώρας καθώς και στο εξωτερικό
 • Προγραμματισμός δημιουργίας ξεχωριστού site της ΠΑ με όλες τις πληροφορίες συνολικά αλλά και ανά τμήμα (Οκτ. 2011)
 • Ετήσια παρουσίαση της προόδου της ΠΑ

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 • Αττικές Κατασκευές – Σύμβουλοι Δομικών Έργων
 • ΝΟVARTIS HELLAS
 • Αθλητικές εταιρίες (ΚΑΕ, ΠΑΕ, sports management) και φορείς (πχ. ΓΓΑ, EΠΟ)
 • ΜΚΟ (Actionaid, Πράξις)
 • Εθνική Τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
 • Οικονομικά και εμπορικά επιμελητήρια σε διάφορους νομούς
 • Επιτροπή κεφαλαιοαγοράς
 • OTE-Wind
 • Sony Ericsson, Intracom
 • Εθνικό Θέατρο
 • Θεατρικές σκηνές και σχολές (Σπύρος Ευαγγελάτος, Λυδία Κονιόρδου, κλπ)
 • Μονάδα Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Γαλήνη
 • Εκδοτικός οίκος και πολυχώρος Μεταίχμιο
 • XWARE IT SYSTEMS
 • OFFICE AUTOMATION - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Βουλή
 • Ίδρυμα Ευγενίδου
 • Ιδιωτικά και δημόσια Εκπαιδευτήρια
 • Ινστιτούτα (πολιτικά, διεθνών σχέσεων κλπ)
 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης

Η ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://praktiki.uop.gr

Πληροφορίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες