Ημερίδες

Εγγραφή στη Νέα

Ημερίδας Ενημέρωσης ΔΑΣΤΑ στην Σπάρτη

Η ΔΑΣΤΑ στο πλαίσιο των δράσεων του, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης  για τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, την τοπική κοινωνία και τους επιχειρηματίες. Η ημερίδα έχει θέμα «Διασύνδεση με την αγορά εργασίας και θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2013 με ώρα προσέλευσης 14:00 στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητα Ζωής στην Σπάρτη, Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών.

Συμμετοχή της ΔΑΣΤΑ στην Ημερίδα της ΚΑΝΕ Καλαμάτας

Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμετείχε στην Διημερίδα με τίτλο  «Ευρώπη και Εργασιακή Πολιτική» που διοργανώθηκε από την Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων της Καλαμάτας. Σκοπός της διημερίδας αυτής ήταν η ενημέρωση των νέων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αλλά και γενικότερα για τους τρόπους διασύνδεσής τους με την αγορά εργασίας.

Η Διημερίδα έλαβε χώρα στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου REX στις  1 και 2 Δεκεμβρίου του 2012.

2η Συνάντηση Εργασίας Δικτύου ΔΑΣΤΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμετείχε στην 2η Συνάντηση Εργασίας Δικτύου ΔΑΣΤΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο την 5η  και 6η  Ιουλίου του 2012.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τόσο στην αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των σχετικών Πράξεων όσο και στον εντοπισμό πεδίων συνεργασίας και επίτευξης προστιθέμενης αξίας μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών και κεντρικά συντονισμένων ενεργειών.

Ημερίδα "Διασύνδεση με την αγορά εργασίας"

Στις 24 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο "Διασύνδεση με την αγορά εργασίας".  Κατά την ημερίδα οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των δομών ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενημέρωσαν το κοινό της εκδήλωσης για τις δυνατότητες διασύνδεσης των φοιτητών και των νέων γενικότερα με την αγορά εργασίας μέσω των νεοϊδρυθέντων αυτών δομών του Πανεπιστημίου μας.  Στη συνέχεια ακολούθησε εκδήλωση με θέμα «Ημέρα Καριέρας»

Ημερίδα "Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου"

Στις 24 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο "Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Ημέρα καριέρας

Αγαπητοί Φοιτητές, Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχει ως βασικό σκοπό να σας υποστηρίξει ενεργά στο σχεδιασμό της περαιτέρω εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας

Σελίδες