ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Μονάδα ΔΑΣΤΑ: 
Ημερομηνία: 
11/09/2014 to 13/09/2014
Εξάμηνο: 
2014-2
Συμμετοχές
Στόχος: 
100 άτομα
Σύνολο βάση ονομάτων: 
0
Συμμετέχοντες
Επισκέπτες: