ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Μονάδα ΔΑΣΤΑ: 
Ημερομηνία: 
14/05/2014
Εξάμηνο: 
2014-1
Συμμετοχές
Στόχος: 
80 άτομα
Σύνολο: 
75
Σύνολο βάση ονομάτων: 
0
Συμμετέχοντες
Επισκέπτες: