ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μονάδα ΔΑΣΤΑ: 
Ημερομηνία: 
29/11/2013
Εξάμηνο: 
2013-2
Συμμετοχές
Στόχος: 
80 άτομα
Σύνολο: 
80
Σύνολο βάση ονομάτων: 
0
Συμμετέχοντες
Επισκέπτες: