Ανοιχτή Ημέρα

Μονάδα ΔΑΣΤΑ: 
Ημερομηνία: 
10/04/2014
Εξάμηνο: 
2014-1
Συμμετοχές
Στόχος: 
500 άτομα
Σύνολο: 
759
Σύνολο βάση ονομάτων: 
0
Συμμετέχοντες
Επισκέπτες: