«Οι μαθητές συναντούν το Πανεπιστήμιο»

Μονάδα ΔΑΣΤΑ: 
Ημερομηνία: 
21/03/2014
Εξάμηνο: 
2014-1
Συμμετοχές
Στόχος: 
180 άτομα
Σύνολο: 
280
Σύνολο βάση ονομάτων: 
0
Συμμετέχοντες
Επισκέπτες: