ΗΜΕΡΙΔΑ "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

Μονάδα ΔΑΣΤΑ: 
Ημερομηνία: 
25/04/2012
Εξάμηνο: 
2012-1
Συμμετοχές
Στόχος: 
150 άτομα
Σύνολο: 
341
Σύνολο βάση ονομάτων: 
0
Συμμετέχοντες
Επισκέπτες: