Ημερίδα "Διασύνδεση με την αγορά εργασίας"

Μονάδα ΔΑΣΤΑ: 
Ημερομηνία: 
24/05/2012
Εξάμηνο: 
2012-1
Συμμετοχές
Στόχος: 
100 άτομα
Σύνολο: 
89
Σύνολο βάση ονομάτων: 
0
Συμμετέχοντες
Επισκέπτες: