ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Μονάδα ΔΑΣΤΑ: 
Ημερομηνία: 
14/05/2013
Εξάμηνο: 
2013-1
Συμμετοχές
Στόχος: 
200 άτομα
Σύνολο: 
163
Σύνολο βάση ονομάτων: 
0
Συμμετέχοντες
Επισκέπτες: