ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΑΣΤΑ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Μονάδα ΔΑΣΤΑ: 
Ημερομηνία: 
16/04/2013
Εξάμηνο: 
2013-1
Συμμετοχές
Στόχος: 
150 άτομα
Σύνολο: 
210
Σύνολο βάση ονομάτων: 
0
Συμμετέχοντες
Επισκέπτες: