Ημερίδας Ενημέρωσης ΔΑΣΤΑ στην Σπάρτη

Η ΔΑΣΤΑ στο πλαίσιο των δράσεων του, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης  για τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, την τοπική κοινωνία και τους επιχειρηματίες. Η ημερίδα έχει θέμα «Διασύνδεση με την αγορά εργασίας και θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2013 με ώρα προσέλευσης 14:00 στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητα Ζωής στην Σπάρτη, Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών.

Κατά την ημερίδα οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των δομών ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα ενημερώσουν το κοινό της εκδήλωσης για τις δυνατότητες διασύνδεσης των φοιτητών και των νέων γενικότερα με την αγορά εργασίας μέσω των νεοϊδρυθέντων αυτών δομών του Πανεπιστημίου μας.

Κατηγορία: 
Ημερομηνία: 
16/01/2013