Συμμετοχή της ΔΑΣΤΑ στην Ημερίδα της ΚΑΝΕ Καλαμάτας

Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμετείχε στην Διημερίδα με τίτλο  «Ευρώπη και Εργασιακή Πολιτική» που διοργανώθηκε από την Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων της Καλαμάτας. Σκοπός της διημερίδας αυτής ήταν η ενημέρωση των νέων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αλλά και γενικότερα για τους τρόπους διασύνδεσής τους με την αγορά εργασίας.

Η Διημερίδα έλαβε χώρα στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου REX στις  1 και 2 Δεκεμβρίου του 2012.

Κατηγορία: