Ημερίδα "Διασύνδεση με την αγορά εργασίας"

Στις 24 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο "Διασύνδεση με την αγορά εργασίας".  Κατά την ημερίδα οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των δομών ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενημέρωσαν το κοινό της εκδήλωσης για τις δυνατότητες διασύνδεσης των φοιτητών και των νέων γενικότερα με την αγορά εργασίας μέσω των νεοϊδρυθέντων αυτών δομών του Πανεπιστημίου μας.  Στη συνέχεια ακολούθησε εκδήλωση με θέμα «Ημέρα Καριέρας»

Κατηγορία: