Θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας στην Κέρκυρα (χωρίς δίδακτρα)

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Ερευνητικής Καινοτομίας» που έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη της διαδικασίας παραγωγής ολοκληρωμένων καινοτομικών ιδεών/ πρακτικών/ προϊόντων/ υπηρεσιών που προκύπτουν από ερευνητική εργασία μέσω εργαλείων και μεθόδων επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Το θερινό σχολείο θα περιλαμβάνει πέρα από θεωρητικές διαλέξεις, αναλύσεις πραγματικών επιχειρήσεων (case studies), επιχειρηματικά παίγνια, εργαστηριακές ασκήσεις και άλλες ομαδικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εργαστούν σε ερευνητικό επίπεδο και εν τέλει να συνεργαστούν για το σχεδιασμό της δικής τους καινοτομίας. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα οργανωθούν σε ομάδες και θα κληθούν να σχεδιάσουν επιχειρηματικά τη δική τους καινοτομική ιδέα. Οι τρεις καλύτερες ομάδες θα βραβευθούν στο τέλος του θερινού σχολείου.

Κατηγορία: