Ημερίδα "Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου"

Στις 24 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο "Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Κατηγορία: 
Ημερομηνία: 
24/04/2012