Αναβολή ημερίδας "Ανοιχτές Πόρτες"

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ»

Η ημερίδα «Ανοιχτές Πόρτες» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που είχε προγραμματιστεί για την 10η Οκτωβρίου του 2011, στο πλαίσιο του έργου ΔΑΣΤΑ, αναβάλλεται λόγω καταλήψεων στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Τρίπολη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Κατηγορία: