Πρόγραμμα υποστήριξης πρωτοβουλιών νέων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης μέσα από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Νέων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης, προσκαλεί μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οργανώσεις, συλλόγους και δημόσιους φορείς να υποβάλουν αιτήσεις που σκοπό έχουν την στήριξη καινοτόμων δράσεων για νέους δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά και άμεσα σε δραστηριότητες δικής τους επινόησης, στις οποίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο προκειμένου να αναπτύσσουν την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας, το πνεύμα επιχειρηματικότητας και τη δημιουργικότητά τους.

Ημερομηνία υποβολής: 16/03/2012

Στο Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκω: το πρόγραμμα, τη δήλωση συμμετοχής

Κατηγορία: