Δελτίο τύπου 20/4/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1η Συνάντηση εργασίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Απριλίου, συνάντηση εργασίας στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο την παρουσίαση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας καθώς και των επιμέρους δομών δηλαδή του Γραφείου Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, και Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητής Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, παρουσίασε στους τοπικούς κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς καθώς και σε επιχειρηματικούς παράγοντες της περιφέρειας Πελοποννήσου το αναπτυξιακό πρόγραμμα των προαναφερθεισών δομών καθώς και τις προοπτικές και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα επενδυτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου στους τομείς της Πρακτικής Άσκησης , Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και της Διασύνδεσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και στην δρομολόγηση συνεργατικών επιχειρηματικών, αναπτυξιακών προγραμμάτων του ιδίου του Πανεπιστημίου με τη συμμετοχή φοιτητών και διδασκόντων.

Κατηγορία: