Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Σκοπός

  • Η δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας στους φοιτητές/ τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η ενθάρρυνσή τους στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.
  • Η εκπαίδευση των φοιτητών/ τριών σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την σύλληψη και την επιτυχημένη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας και το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης.
  • Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών /τριών με ειδικές γνώσεις επιχειρηματικότητας ώστε να καταστούν ικανοί να αναλάβουν με επιτυχία επιχειρηματικές δράσεις.

Δράσεις

  • Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Εξοικείωση των φοιτητών-τριων με την πραγματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης ώστε να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην κατάστρωση επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών/καινοτομίαΝα εφοδιάσει τους φοιτητές-τριες με βασικές γνώσεις για την ανάπτυξη επιτυχών προϊόντων και να αναπτύξει ικανότητες marketing ώστε να είναι σε θέση να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης, να μάθουν να ερευνούν, αναλύουν, αξιολογούν τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς ώστε να σχεδιάσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να βελτιώσουν τα υφιστάμενα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης του κύκλου μαθημάτων της Μ.Κ.Ε.

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν και τα δύο αυτά μαθήματα θα λάβουν ειδικό πιστοποιητικό παρακολούθησης του κύκλου των μαθημάτων της ΜΚΕ

Ιστοσελίδα Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Η ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://mke.uop.gr