Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Δραστηριότητες 2005-2008

 • Τακτική περιοδική επίσκεψη στα Τμήματα
 • Ενημέρωση πρωτοετών, αποφοίτων
 • 40 εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής
 • Διοργάνωση 12 ενημερωτικών Ημερίδων
 • Ημέρες Καριέρας, Ημερίδα Δημοσιότητας
 • Συμμετοχή σε 28 Ημερίδες λοιπών φορέων
 • 34 Δράσεις σε συνεργασία με Β’ Βάθμια
 • Ενημερωτικό-Συμβουλευτικό υλικό

Ωφελούμενοι

 • Άνδρες: 807
 • Γυναίκες: 961
 • Μαθητές/τριες Β΄Βάθμιας:1500
 • Κοινό εκθέσεων: 1500 άτομα
 • Ιστοσελίδα: 240.000 άτομα (420/ημέρα)
 • Ανακοινώσεις:2000 (92/μήνα)
 • Newslwtter: 500 χρήστες

Σημαντικότερες υπηρεσίες του γραφείου

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Θέματα για τα οποία μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο Γραφείο:

 • Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
 • Υποτροφίες και Κληροδοτήματα
 • Δυνατότητες έρευνας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
 • Ανάπτυξη στρατηγικής για την αναζήτηση εργασίας
 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής

Με ποιον τρόπο παρέχονται οι υπηρεσίες του Γραφείου

 • Μέσα από ατομική συνάντηση με τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας
 • Μέσα από την ηλεκτρονική επικοινωνία με το προσωπικό του Γραφείου
 • Με συμμετοχή σε Εργαστήρια Συμβουλευτικής

Τι σχεδιάζουμε

 • Αναβάθμιση πρακτικών επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Παροχή Υπηρεσιών Τηλεσυμβουλευτικής
 • Δημιουργία αναγνωστηρίου
 • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων
 • Αναβάθμιση ιστοσελίδας με παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών

Αγορά εργασίας

 • Πληροφόρηση για τις δραστηριότητες Οργανισμών και Επιχειρήσεων
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας
 • Εκπόνηση μελετών για την αποτύπωση αναγκών Περιφέρειας Πελοποννήσου & για την απορρόφηση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Υπηρεσία υποστήριξης καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών

 • Καθοδήγηση για αρχικές ενέργειες
 • Συνεργασία και ηλεκτρονική σύνδεση με Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, με Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας & Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας
 • Mentoring, Διοργάνωση εκδηλώσεων

Ιστοσελίδα Γραφείου Διασύνδεσης

Η ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://career.uop.gr