Διαγωνισμός «Καινοτόμες Ιδέες» - Δήλωση συμμετοχής

Στη φόρμα αυτή θα εισάγετε τα κύρια στοιχεία της δήλωσης συμμετοχής σας. Μετά την επιτυχή καταχώρηση της δήλωσής σας, θα σας χορηγηθεί ο αύξων αριθμός της πρότασής σας. Συμπληρωματικά προς την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής, είναι απαραίτητο να καταθέσετε και σε έντυπη μορφή την πρότασή σας, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Συμμετέχοντες
Σειρά
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 30 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 30 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf.