Διοικητική δομή ΔΑΣΤΑ

Υπεύθυνος Έργου : ο Aναπληρωτής Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης.

Διοικητική Υποστήριξη: Ανδρομάχη Τσίντζου

Γραμματειακή Υποστήριξη: Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου

Συντονιστική Επιτροπή

Πρόεδρος: Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Μέλη:

 1. Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης, Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας
 2. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής
 3. Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης

Η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ καταρτίζει το σχέδιο της γενικής στρατηγικής του Ιδρύματος στα σχετικά θέματα, διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων, συνθέτει τις εισηγήσεις των τριών επιμέρους πράξεων και εισηγείται προς τα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος. Αποφασίζει σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΔΑΣΤΑ, συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες των άλλων τριών επιμέρους πράξεων, μεριμνά για την διαρκή αλληλοενημέρωση, την αποφυγή επικαλύψεων, την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων. Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Ιδρυματική Επιτροπή

Πρόεδρος: Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Μέλη:

 1. Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης, Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας
 2. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής
 3. Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης
 4. Εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Λέκτορας Νικόλαος Κολοκοτρώνης
 5. Εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών, Επ. Καθηγητής Νικόλαος Σαγιάς
 6. Εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, Επ. Καθηγητής Ανδρέας Μαρκαντωνάτος με αναπληρωτικό εκπρόσωπο τον Λέκτορα Ορέστη Καραβά
 7. Εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής , Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής
 8. Εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας
 9. Εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης &Διεθνών Σχέσεων,Αν. Καθηγήτρια Κων/να Μπότσιου και με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Επ. Καθηγητή Νικήτα Σπύρο Κουτσούκη
 10. Εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Επ. Καθηγητής Αριστείδης Δουλαβέρας
 11. Εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Επ. Καθηγήτρια Μαρία Βελιώτη
 12. Εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Επ. Καθηγητής Γ. Κυπραίος
 13. Εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Λέκτορας Γ. Πανουτσόπουλος, με αναπληρωτικό εκπρόσωπο την Λέκτορα Στυλιανή Τζιαφέρη.

Στην Επιτροπή αυτή κατατίθενται παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και των προβλημάτων ή αναγκών που προέκυψαν.

Συμβουλευτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Μέλη:

 1. Όλα τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής
 2. Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Κων/νος Μπεντεβής, Περιφερειακός Σύμβουλος
 3. Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου, η Πρόεδρος κα Χαρίκλεια Τσιώλη με αναπληρωτή της τον Γεν. Γραμματέα κ. Θεόδωρο Κουτσούγερα
 4. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Περιφερειακού Τμήματος Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, κα Ιωάννα Λυμπεράκη
 5. Εκπρόσωπος ΟΑΕΔ ΚΠΑ2, κα Φωτεινή Κλουκινά, Προϊσταμένη

Σκοπός της Επιτροπής αυτής είναι η άμεση και αμφίδρομη ενημέρωση των ετήσιων Σχεδίων δράσης καθώς και της εξέλιξής τους, ώστε να καταγραφούν και συζητηθούν εγκαίρως σε επόμενη συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ, και των αντίστοιχων Επιτροπών των άλλων φορέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά έχει προταθεί μια τέτοια συνέργεια μεταξύ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και φορέων Τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμών προώθησης της απασχόλησης.