Δελτίο τύπου 30/3/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε για την ένταξη του έργου «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και παράλληλα να σας προσκαλέσουμε στην έναρξη των εργασιών της Συμβουλευτικής Επιτροπής της δομής αυτής.

Μέλη της παραπάνω επιτροπής είναι τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής καθώς και:

  • Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Τρίπολης
  • Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητήριου-Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου
  • Εκπρόσωπος του Τεχνικoύ Επιμελητήριου- Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
  • Εκπρόσωποι του Επιχειρηματικού κόσμου

Η έναρξη εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Απριλίου και ώρα 13:00 στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη στην Τρίπολη.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου

Πρόεδρος της Ιδρυματικής Επιτροπής ΔΑΣΤΑ

Κατηγορία: