Συνεργασίες

Για την αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει συνάψει συνεργασίες στο πλαίσιο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας με τους ακόλουθους φορείς:
  • Τεχικό Επιμελητηρίο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου. Εκπρόσωποι: η Πρόεδρος του Τμήματος κα Χαρίκλεια Τσιώλη και αναπληρωτής ο Γεν. Γραμματέας, κ. Θεόδωρος Κουτσόγερας
  • Οικονομικό Επιμελητηρίο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Εκπρόσωπος: κα Ιωάννα Λυμπεράκη
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου. Εκπρόσωπος: Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Μπεντεβής
  • ΟΑΕΔ ΚΠΑ2. Εκπρόσωπος: κα Φωτεινή Κλουκινά, Προϊσταμένη