Επικοινωνία

Διοικητική Υποστήριξη και διαχείριση : Ανδρομάχη Τσίντζου. Τηλ. 21061793145, 210 7475410, tsintzou@uop.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη: Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου Τηλ 210 7475400 kpapakon@uop.gr

dasta@uop.gr