ημέρα

Ημέρα καριέρας

Αγαπητοί Φοιτητές, Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχει ως βασικό σκοπό να σας υποστηρίξει ενεργά στο σχεδιασμό της περαιτέρω εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας