Πρακτική Άσκηση

Εγγραφή στο Ροή Πρακτική Άσκηση
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 16 λεπτά

Επείγουσα ενημέρωση προς τους Φοιτητές Πρακτικής Άσκησης

Τετ, 26/02/2020 - 12:16

Παρακαλείσθε οι φοιτητές που συμμετέχετε ή πρόκειται να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, να ελέγχετε προσεκτικά τόσο την πληρότητα όσο και την ορθότητα των απογραφικών  σας δελτίων εισόδου και εξόδου καθώς αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο επίτευξης του φυσικού αντικειμένου.

Είναι υποχρέωση καθώς αποτελεί και παραδοτέο εκάστου φοιτητή, η έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑ

Πέμ, 13/02/2020 - 11:13

Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι,

για την ορθή παρακολούθηση της νομιμότητας της διαδικασίας συμμετοχής
φοιτητών στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης και προκείμενου η δαπάνη να
είναι επιλέξιμη κατά τις επιταγές των κανόνων ΕΣΠΑ, υπενθυμίζουμε ότι Θα
πρέπει το σύνολο των διαδικασιών να γίνονται αυστηρά ΜΟΝΟ  από το
σύστημα της πρακτικής όπως ακριβώς αναφέρει ο οδηγός που βρίσκεται εδώ:
https://praktiki.uop.gr/content/106

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Nέος Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης

Παρ, 07/02/2020 - 11:31

Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι,

σας ενημερώνουμε ότι ο νέος υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης για το έργο
της πρακτικής άσκησης είναι ο κύριος Μιχάλης Μπούρμπος και το email
επικοινωνίας είναι το mbourmpos@uop.gr

Εκ μέρους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΕΡΓΑΝΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Τετ, 08/01/2020 - 09:32

Πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο Φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν την ημερομηνία έναρξης. Για  παράδειγμα αν η πρακτική άσκηση ξεκινάει στις 01/11, η διαδικασία  θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Φορέα το αργότερο έως τις 31/10. 

Μόνο ο  Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα υπογράφει το Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Ευχές από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πέμ, 19/12/2019 - 14:18

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Υπενθύμιση -Βεβαίωση αναγγελίας Πρακτικής Άσκησης στο ΕΡΓΑΝΗ

Παρ, 06/12/2019 - 11:29

 

Πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο Φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν την ημερομηνία έναρξης. Για  παράδειγμα αν η πρακτική άσκηση ξεκινάει στις 01/11, η διαδικασία  θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Φορέα το αργότερο έως τις 31/10. 

Μόνο ο  Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα υπογράφει το Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Πρόγραμμα Internship i-work@nbg

Πέμ, 05/12/2019 - 10:44

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Internship "i-work@nbg", η Εθνική Τράπεζα προσκαλεί νέους και νέες, με ειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής, να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου!

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Πρόγραμμα Internship "i-work@nbg" 2020 - Τομέας Πληροφορικής

Πέμ, 05/12/2019 - 10:37

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει για το 2020 νέο Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg στοχευμένα στον τομέα της Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, 20 νέοι/νέες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 – 12 μηνών, τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σε νέες τεχνολογίες, συμμετέχοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου!

 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΥΣ

Τετ, 27/11/2019 - 08:55

Παρακαλούνται οι φοιτητές κατα τη τη λήξης της περιόδου Π.Α.να μεριμνούν για την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση και επιστροφή στο Τμήμα των εντύπων:

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Υπενθύμιση σχετικά με την Υποχρέωση Αναγγελίας Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Παρ, 15/11/2019 - 09:10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

Υπενθυμίζεται οτι δυνάμει της υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, ΦΕΚ 2639/Β΄/28.06.2019 από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ