Πρακτική Άσκηση

Εγγραφή στο Ροή Πρακτική Άσκηση
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 24 λεπτά

Υπενθύμιση -Βεβαίωση αναγγελίας Πρακτικής Άσκησης στο ΕΡΓΑΝΗ

Παρ, 06/12/2019 - 11:29

 

Πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο Φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν την ημερομηνία έναρξης. Για  παράδειγμα αν η πρακτική άσκηση ξεκινάει στις 01/11, η διαδικασία  θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Φορέα το αργότερο έως τις 31/10. 

Μόνο ο  Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα υπογράφει το Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Πρόγραμμα Internship i-work@nbg

Πέμ, 05/12/2019 - 10:44

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Internship "i-work@nbg", η Εθνική Τράπεζα προσκαλεί νέους και νέες, με ειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής, να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου!

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Πρόγραμμα Internship "i-work@nbg" 2020 - Τομέας Πληροφορικής

Πέμ, 05/12/2019 - 10:37

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει για το 2020 νέο Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg στοχευμένα στον τομέα της Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, 20 νέοι/νέες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 – 12 μηνών, τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σε νέες τεχνολογίες, συμμετέχοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου!

 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΥΣ

Τετ, 27/11/2019 - 08:55

Παρακαλούνται οι φοιτητές κατα τη τη λήξης της περιόδου Π.Α.να μεριμνούν για την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση και επιστροφή στο Τμήμα των εντύπων:

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Υπενθύμιση σχετικά με την Υποχρέωση Αναγγελίας Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Παρ, 15/11/2019 - 09:10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

Υπενθυμίζεται οτι δυνάμει της υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, ΦΕΚ 2639/Β΄/28.06.2019 από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ -ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Τετ, 06/11/2019 - 13:08

Υπενθυμίζεται  οτι τα απογραφικά δελτία (δελτία εισόδου και εξόδου) είναι υποχρεωτικά για την έκδοση της Εντολής Πληρωμής  απο το σύστημα  και σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δε μπορεί να προχωρήσει η πληρωμή της πρακτικής άσκησης αν δε συμπληρωθούν τα δελτία εισόδου και εξόδου  ( το σύστημα μπλοκάρει την έκδοση εντολής πληρωμής αν δε συμπληρωθούν απογραφικά δελτία).

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Αλλαγή λογότυπου της Πράξης

Πέμ, 31/10/2019 - 10:54

 

Ενόψει του ΠΔ 81/08.07.2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων το το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα πρεπει να αλλάξουν τα λογότυπα που πρεπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούνται  σε κάθε είδους ενέργεια επικοινωνίας σχετική με το έργο.

Επισυνάπτεται :

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Αλλαγή λογότυπου της Πράξης

Πέμ, 31/10/2019 - 10:54

 

Ενόψει του ΠΔ 81/08.07.2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων το το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα πρεπει να αλλάξουν τα λογότυπα που πρεπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούνται  σε κάθε είδους ενέργεια επικοινωνίας σχετική με το έργο.

Επισυνάπτεται :

 

 

 

 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Τρί, 22/10/2019 - 12:00

Θα πρέπει από 1/10/2019 οι εταιρείες/φορείς να αναρτούν τα συμφωνητικά των φοιτητών/τριών στο Εργάνη υποβάλλοντας το έντυπο Ε.3.5.

Κατά την λήξη της Πρακτική τους Άσκησης  θα ζητείται από τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των  Τμημάτων  το σχετικό έντυπο ανάρτησης που υποβλήθηκε υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το φορέα καθώς επίσης και το έντυπο λήξης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το φορέα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν το καταθέσει η δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ/ΕΡΓΑΝΗ

Παρ, 04/10/2019 - 11:23

                                         ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 01/10/2019 

 

 

Κατόπιν της  υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και της υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας αναφορικά με την αναγγελία έναρξης/ μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ,από 01/10/2019 , όπως αναφέρονται σχετικά στα ανωτέρω επισυναπτόμενα έγγραφα.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ