Πρακτική Άσκηση

Εγγραφή στο Ροή Πρακτική Άσκηση
Ενημερώθηκε: πριν από 45 λεπτά 31 δευτερόλεπτα

Σημαντική Ενημέρωση για Φοιτητές και Τμηματικούς Υπεύθυνους ΠΑ

Παρ, 26/07/2019 - 10:17

ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ :  Παρακαλείσθε να τηρείτε την ημερομηνία αναθεσης της σύμβασής σας όπως εγκρίνεται στη ΓΣ και στην Επιτροπή Ερευνών.

Θα πρέπει να ενημερώνετε για την απουσία σας  2 ημέρες νωρίτερα τον Τμηματικό Υπεύθυνο με email και φυσικά το Φορέα Υποδοχής.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Αξιολογήσεις δράσεων ΕΠ ΑΝ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ( Διαβίβαση εγγράφου)

Τετ, 17/07/2019 - 19:15

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αρ.πρωτ.3834/17-07-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Αποστολή Αξιολογήσεων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», προκειμένου για την αποστολή των αξιολογήσεων, μελετών, κ.α. που τυχόν έχει διενεργήσει ο φορέας σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση

 

Αικ.Καρ.Χατζηνικολάου

Μονάδα Α «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης»

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Αξιολογήσεις δράσεων ΕΠ ΑΝ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ( Διαβίβαση εγγράφου)

Τετ, 17/07/2019 - 19:15

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αρ.πρωτ.3834/17-07-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Αποστολή Αξιολογήσεων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», προκειμένου για την αποστολή των αξιολογήσεων, μελετών, κ.α.

κ.α. που τυχόν έχει διενεργήσει ο φορέας σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση

 

Αικ.Καρ.Χατζηνικολάου

Μονάδα Α «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης»

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Έρευνα για την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της ΠΑΝ και του ΕΚΤ

Τρί, 11/06/2019 - 13:09

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL), διενεργεί Έρευνα με στόχο την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με στόχο αφενός την αποτίμηση των δράσεων, αφετέρου την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο μετά το 2020. Λάβετε μέρος στην έρευνα

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Έρευνα για την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της ΠΑΝ και του ΕΚΤ

Τρί, 11/06/2019 - 13:09

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL), διενεργεί Έρευνα με στόχο την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με στόχο αφενός την αποτίμηση των δράσεων, αφετέρου την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο μετά το 2020. Λάβετε μέρος στην έρευνα

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΤMHΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρ, 24/05/2019 - 11:58

Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019, να προχωρήσουν στα παρακάτω βήματα από την Τρίτη 21 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019: 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΔΑ

Τετ, 22/05/2019 - 10:58

Ενημερώνονται οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να υλοποιήουν την πρακτική τους άσκηση κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος πως  οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Πρακτικής ‘Ασκησης συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 31 Μαίου 2019 ως εξής :

10.00-12.00 :  οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει  από Α-Θ

12.00-14.00 :  οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει  από Ι-Π

14.00-16.00:   οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει  από Ρ-Ω

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πέμ, 16/05/2019 - 10:59

Επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση για Καθεστώς Εργασίας Φοιτητών  η οποία συμπληρώνεται κατα τη  Διαδικασία έναρξης συμμετοχής για όσους/όσες επιλέχθηκαν, βάσει αποτελεσμάτων μοριοδότησης, στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου » έργο  που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πέμ, 16/05/2019 - 10:59

Επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση για Καθεστώς Εργασίας Φοιτητών

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πέμ, 16/05/2019 - 10:36

Επισυνάπτεται  η Υπεύθυνη Δήλωση για καθεστώς εργασίας φοιτητών

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Υποβολή Αίτησης εκπόνησης Πρακτικής Ασκησης φοιτητών Τ.Ο.Δ.Α.

Δευ, 13/05/2019 - 15:54

Σε εφαρμογή απόφασης της 81ης Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης ΤΟΔΑ (24/4/2019), για την ενημέρωση των φοιτητών ως προς την υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ανακοινώνονται τα εξής :

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΟΑΕΔ και Επίδομα Ανεργίας

Τετ, 08/05/2019 - 11:55
   

Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια λαμβάνει επίδομα ανεργίας, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου » το επίδομα αυτό διακόπτεται. Συνεπώς, πριν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα θα πρέπει να έρθει σε επαφή  με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της ώστε να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ