ΔΑΣΤΑ

Οδηγίες Εκτύπωσης Ολοκληρωμένων Θέσεων

Πρακτική Άσκηση - Τρί, 28/03/2017 - 11:54

Σας ενημερώσουμε πως για την εκτύπωση των ολοκληρωμένων θέσεων Πρακτικής Άσκησης του τμήματός σας μπορείτε να ακολουθείτε τις οδηγίες που βρίσκονται στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Οδηγίες Εκτύπωσης Ολοκληρωμένων Θέσεων

Πρακτική Άσκηση - Τρί, 28/03/2017 - 11:54

Σας ενημερώσουμε πως για την εκτύπωση των ολοκληρωμένων θέσεων Πρακτικής Άσκησης του τμήματός σας μπορείτε να ακολουθείτε τις οδηγίες που βρίσκονται στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης / 2016

Πρακτική Άσκηση - Κυρ, 19/03/2017 - 10:56

 

Ως Δημόσιοι Φορείς Υποδοχής λογίζονται οι αναφερόμενοι ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται Ιδιωτικοί Φορείς Υποδοχής

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Επείγουσα Ενημέρωση Προς τους Φοιτητές Π.Α.

Πρακτική Άσκηση - Τετ, 08/03/2017 - 21:20

Παρακαλείσθε να προσκομίζετε και να "ανεβάζετε"  στην πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης  αντίγραφα βιβλιαρίου τραπέζης και ΟΧΙ φωτογραφίες αυτών. Οι πληρωμές των φοιτητών πραγματοποιούνται με μαζικό τρόπο οπότε κάθε καθυστέρηση στην ορθή προσκόμιση  των απαραίτητων δικαιλογητικών έχουν ως συνέπεια την αδυναμία πληρωμής συνεπώς και την καθυστέρηση όλων των φοιτητών ενός Τμήματος.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Σχετικά με την διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των Απογραφικών Δελτίων

Πρακτική Άσκηση - Σάβ, 21/01/2017 - 11:27

Τα δελτία εισόδου και εξόδου υπάρχουν στο online σύστημα και μπορεί ένας φοιτητής να τα συμπληρώσει ηλεκτρονικά και να τα τυπώσει (προφανώς για να τα υπογράψει και να τα παραδώσει στον τμηματικό υπεύθυνο). 

Οι τμηματικοί υπεύθυνοι έχουν εξειδικευμένες σελίδες στην πλατφόρμα της πρακτικής άσκσης (με τίτλους Δελτία είσόδου - Δελτία εξόδου) ώστε να μπορούν να παρακολουθούν ποιοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τα δελτία τους.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Νέα Πρακτική Άσκηση 2016-17

Πρακτική Άσκηση - Παρ, 06/01/2017 - 22:18

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Νέα Πρακτική Άσκηση 2016-17

Πρακτική Άσκηση - Παρ, 06/01/2017 - 22:18

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ