ΔΑΣΤΑ

Ανακοίνωση για τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου-Εξόδου

Πρακτική Άσκηση - Τρί, 01/08/2017 - 14:32

 Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5000688)  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.

Συνεπώς, το ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί από όλους τους ασκούμενους (επωφελούμενους) που έκαναν ή κάνουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Υπενθύμιση προς τους Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση - Τετ, 14/06/2017 - 13:37

Για να μπορέσετε να μπείτε στην πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να έχετε φτιάξει θέσεις στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να σας έχουν επιλέξει φοιτητές, και ο Τμηματικός Υπεύθυνος των φοιτητών που θα σας επιλέξουν, να σας έχει προωθήσει τις θέσεις που σας αφορούν.

Αν έχουν γίνει όλα τα παραπάνω και έχετε πρόβλημα πρόσβασης τότε μπορείτε να δοκιμάσετε από αυτή τη σελίδα:

https://praktiki.uop.gr/iamcompany

και συγκεκριμένα στη φόρμα δεξιά την επιλογή ανάκτησης νέου συνθηματικού.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πρακτική Άσκηση - Τρί, 13/06/2017 - 10:32
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                             http://es.uop.gr/praktiki/

 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΙΑΔΠΑ

Πρακτική Άσκηση - Τετ, 24/05/2017 - 17:36

                                   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

            ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

           ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

 

Προς τους φοιτητές του Τμήματος Ι.Α.Δ.Π.Α. που δήλωσαν το μάθημα της Πρακτικής  Άσκησης

 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

(16-05-2017) Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΠΑ 2017 και Χρονική Περίοδος Ενστάσεων

Πρακτική Άσκηση - Τρί, 16/05/2017 - 09:40
(16-05-2017) Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΠΑ 2017 και Χρονική Περίοδος Ενστάσεων

 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πρακτική Άσκηση - Σάβ, 06/05/2017 - 13:10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Όροι και Δικαίωμα Συμμετοχής για Πρακτική Άσκηση

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ