ΔΑΣΤΑ

Επείγουσα ενημέρωση προς τους Φοιτητές Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση - Τετ, 26/02/2020 - 12:16

Παρακαλείσθε οι φοιτητές που συμμετέχετε ή πρόκειται να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, να ελέγχετε προσεκτικά τόσο την πληρότητα όσο και την ορθότητα των απογραφικών  σας δελτίων εισόδου και εξόδου καθώς αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο επίτευξης του φυσικού αντικειμένου.

Είναι υποχρέωση καθώς αποτελεί και παραδοτέο εκάστου φοιτητή, η έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Θέση εργασίας σε Ευρωπαϊκό Έργο στη Θεσσαλονίκη

Γραφείο Διασύνδεσης - Πέμ, 20/02/2020 - 09:57
Περιεχόμενο: 

Θέση εργασίας σε Ευρωπαϊκό  Έργο στη Θεσσαλονίκη

Συνημμένα αρχεία:  Θέση εργασίας σε Ευρωπαϊκό Έργο στη Θεσσαλονίκη.docx
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Συνέδριο icib conference και νέος κύκλος του μεταπτυχιακού: Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης και πολιτισμού, του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γραφείο Διασύνδεσης - Δευ, 17/02/2020 - 08:42
Περιεχόμενο: 

The 11th International Conference on International Business (ICIB 2010 /2011 /2012 /2013 /2014 /2015 /2016 /2017/2018/2019) aims to bring together academics and practitioners in order to share ideas and methods for the exploration of foreign direct investment (FDI), the role of multinational corporations (MNCs) and the complexity of the globalized business environment.
ICIB 2020 will take place in Thessaloniki (Greece) on 21-24 May 2020 and will be organized in parallel sessions of English and Greek.
ICIB 2020 will host the International Symposium on International Affairs: Business, Economics and Politics – ISIABEP

ICIB focuses on – but is not limited to – empirical research in the following fields:

 • Entrepreneurship & international business environment
 • European Union enlargement
 • Financial management
 • Global budgetary crisis management by the European Union institutions
 • Globalization, MNCs, competitiveness and development
 • International political economy and business
 • E-business
 • Sustainable business
 • Social entrepreneurship
 • Labour economics and industrial relations
 • MNCs and political strategies
 • Mergers & Acquisitions
 • Impact and determinants of FDI
 • FDI and European economic integration
 • FDI, trade and regional integration
 • FDI and transition
 • Tourism – enterprise and industry
 • Shadow economy and corruption
 • Theory and Philosophy of International Relations
 • Biosecurity and global health
 • International Politics/Strategic Issues
 • International Political Economy
 • International Business and Sustainable Development
 • E-trade
 • Labour economics
 • International finance
 • Η εκπαίδευση στην Ελλάδα της κρίσης

ICIB promotes distance conferencing and hosts both teleconference and poster sessions.
ICIB is supported by a number of participating journals and follows a specific publication procedure.
 

DEADLINES
Only 1 page paper summaries should be submitted ONLINE IN THE PLATFORM (http://www.icib.eu/icib-app/register.php) by the  21st of ΜΑΥ 2020 the very latest!!! and NOT to the papers@icib.eu for screening by the scientific  committee.
Please Submit it through the following website (from September 2017 and onwards):
http://www.icib.eu/icib-app/register.php

FOR PRESENTATION ONLY
Submission of FULL papers for publication to BE UPLOADED IN THE PLATFORM until 15th of June 2020 (for associated journals) or until 31st of August 2020 (for Conference Proceedings).

PRESENTED PAPERS ONLY
Conference dates:
21-24 MAY 2020. Teleconference sessions on 21st of May 2020 ( 9:00am to 15:00pm Local Time: University of Macedonia, Thessaloniki, Greece).
LocationHotel Nikopolis (22-24th of MAY 9:00am-13:00pm), Asklipiou 16-18, Thessaloniki 570 01. Greece
Location (Teleconferencing)University of Macedonia,  156 Egnatia street,  54636 Thessaloniki, Greece.
Acommodation: at a 5* Hotel (Hotel Nikopolis) in Thessaloniki
Department of International and European Studies:
Chair of ICIB,
Ass. Prof. Bitzenis Aristidis
156 Egnatia Street,
GR-540 06 Thessaloniki, Greece

How to get to Thessaloniki by Air and Over-Land?

 • By plane – from all over the World & Europe
  Thessaloniki, being Greece’s second largest city, is comfortablely reachable by plane from all major air hubs around Europe. Ryanair, WizzAir, Aegean Airlines and Easyjet still offer very decently priced tickets as of today. Thessaloniki’s Macedonia Airport is located 16km outside the city and is served by a 24/7 bus service (line 78, 78A and 78N, during night). Tickets for Bus No. 78 and 78N come at 2,00 EUR. Tickets for Bus No. 79 come at 1,00 EUR one way and 1,20 EUR (changing two buses -within a duration of 70 minutes) and  1,50 EUR for changing three buses. The trip takes about 50 minutes to downtown Thessaloniki. The ticket, inside the bus, costs 1,10 EUR one way and 1,30 EUR (changing two buses -within a duration of 70 minutes). Updated ticket prices here.
 • By bus – from Southeast Europe & Turkey
  Additionally, Thessaloniki is greatly connected over-land by bus from multiple destinations in Southeast Europe, incl. Istanbul, Athens, Sofia, Skopje, Belgrade and Tirana. Buses arrive at Macedonia Central Bus Station (KTEL station), which is located 5km west of Thessaloniki’s city center. Inner-city buses connect KTEL station with the city center.
 • By train – from within Greece
  If you wish to arrive by train, connections from Athens are decently priced, both for overnight and day trips. Student discounts are available and the overnight fare  comes at as low as 16 EUR one way. Also, special prices at 9.99 EUR comes for one way trips.
 • By Ferry – from the Greek Islands
  For Greek students residing on islands nearby, a couple of connections from the islands of Lemnos, Lesvos, Chios and Athens port at Pireaus are available.
 • For local bus routes
  visit the OASTH site.

Γι περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του συνεδρίου:
https://www.icib.eu/
 
 
 
Όσον αφορά το μεταπτυχιακό η ανακοίνωση είναι η εξής:
 
 
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει θέσεις μερικής φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's Degree in European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education and Culture).
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
Έναρξη μαθημάτων μερικής φοίτησης Μάρτιος 2020.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 28-2-2020
Σύμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατα προτεραιότητα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Έντυπη αίτηση εδώ: http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/aitisi_pms_epnep.v1.pdf
2. Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας εγγράφων εδώ: http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/EPNEP-YPDHL-2.pdf
3. Βιογραφικό σημείωμα (πρόσφατο, σε οποιαδήποτε μορφή/τύπο).
4. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).
5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από εργοδότες, προϊσταμένους εργασιακής σχέσης ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ (γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε στυλ συστατικής επιστολής και οποιοσδήποτε συνδυασμός συστατικών).
6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α'/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται στο τμήμα μας, για επιβεβαίωση της καλής γνώσης μιας Ευρωπαϊκής γλώσσας ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει ο υποψήφιος στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και διπλωματικής εργασίας με ανάγνωση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.
7. Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
8. Επιπρόσθετα προσόντα όπως (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) κατατίθενται σε απλές φωτοτυπίες και αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα.
Επικοινωνείτε ηλεκτρονικά για τις λεπτομέρειες της συνέντευξης.
Στο ΠΜΣ παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης μεσω του προγραμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/)
Διευθυντής προγράμματος:
Μπιτζένης Αριστείδης, Phd
Καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας,
www.bitzenis.eu / www.icib.eu
ΤΗΛ. 2310.891.498
--
ΠΜΣ ΕΠΝΕΠ - Πληροφορίες
κ. Αθ. Λουκίδου
________________________________________
ΠΜΣ ΕΠΝΕΠ
https://web.facebook.com/epnep/
https://www.linkedin.com/in/epnep-uom/
https://twitter.com/epnep_uom
Youtube-Channel (Video ΔΕΘ 2019)
2310-891498 & 747 // Fax: 2310-891465
epnep@uom.edu.gr / bitzenis@yahoo.com
_____________________________________________________________________________
Web Dev The GICT Lab
Συνέδριο icib conference και  νέος κύκλος του μεταπτυχιακού: Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης και πολιτισμού,
του τμήματος  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑ

Πρακτική Άσκηση - Πέμ, 13/02/2020 - 11:13

Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι,

για την ορθή παρακολούθηση της νομιμότητας της διαδικασίας συμμετοχής
φοιτητών στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης και προκείμενου η δαπάνη να
είναι επιλέξιμη κατά τις επιταγές των κανόνων ΕΣΠΑ, υπενθυμίζουμε ότι Θα
πρέπει το σύνολο των διαδικασιών να γίνονται αυστηρά ΜΟΝΟ  από το
σύστημα της πρακτικής όπως ακριβώς αναφέρει ο οδηγός που βρίσκεται εδώ:
https://praktiki.uop.gr/content/106

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Ανοιχτή θέση εργασίας

Γραφείο Διασύνδεσης - Τετ, 12/02/2020 - 10:08
Περιεχόμενο: 

Ανοιχτή θέση εργασίας

Συνημμένα αρχεία:  Διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων.pdf
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων

Γραφείο Διασύνδεσης - Τετ, 12/02/2020 - 08:01
Περιεχόμενο: 

Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων

Συνημμένα αρχεία:  British Council Exhibition Roadshow 2020.pdf
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Nέος Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης

Πρακτική Άσκηση - Παρ, 07/02/2020 - 11:31

Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι,

σας ενημερώνουμε ότι ο νέος υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης για το έργο
της πρακτικής άσκησης είναι ο κύριος Μιχάλης Μπούρμπος και το email
επικοινωνίας είναι το mbourmpos@uop.gr

Εκ μέρους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Έκθεση για σπουδές στη Γαλλία

Γραφείο Διασύνδεσης - Πέμ, 30/01/2020 - 09:23
Περιεχόμενο: 

Έκθεση για σπουδές στη Γαλλία

Συνημμένα αρχεία:  SALON_EtudEnFRANCE_2020_WEBinvit.jpg
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

British Council IELTS Award

Γραφείο Διασύνδεσης - Δευ, 27/01/2020 - 08:35
Περιεχόμενο: 

British Council IELTS Award

Συνημμένα αρχεία:  IELTS Award 800x450 2020-Gr.jpg British Council IELTS Award 2020.docx
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Έκθεση Ολλανδικών Πανεπιστημίων

Γραφείο Διασύνδεσης - Τρί, 21/01/2020 - 13:23
Περιεχόμενο: 

Έκθεση Ολλανδικών Πανεπιστημίων
Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2019 (12.00 - 19.00μ.μ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48)

Συνημμένα αρχεία:  _poster_31x45_2020_thes.pdf _poster_31x45_2020_ath.pdf
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Αγγελία Θέσης Εργασίας

Γραφείο Διασύνδεσης - Πέμ, 09/01/2020 - 11:56
Περιεχόμενο: 

Αγγελία Θέσης Εργασίας

Συνημμένα αρχεία:  TRYGONS Ad Υπεύθυνος Αυτοματισμών Παραγωγής.pdf TRYGONS Εταιρικό Προφίλ 2020.pdf
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΕΡΓΑΝΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Πρακτική Άσκηση - Τετ, 08/01/2020 - 09:32

Πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο Φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν την ημερομηνία έναρξης. Για  παράδειγμα αν η πρακτική άσκηση ξεκινάει στις 01/11, η διαδικασία  θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Φορέα το αργότερο έως τις 31/10. 

Μόνο ο  Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα υπογράφει το Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Κάλεσμα για προτάσεις έργων ανοικτού κώδικα στο Google Summer of Code 2020

Γραφείο Διασύνδεσης - Τετ, 18/12/2019 - 11:35
Περιεχόμενο: 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), θα συμμετέχει στο πρόγραμμα Google Summer of Code το 2020 ως mentor organization, και θα στηρίξει έργα ανοιχτού κώδικα από φοιτητές και ερευνητές ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
To GSoC προσφέρει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο ανοιχτού κώδικα και να μάθουν πώς είναι να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού. Κάθε καλοκαίρι συμμετέχουν στο GSoC χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη δημοφιλών έργων ανοικτού λογισμικού. To GSoC υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και από το 2005 που ξεκίνησε έχουν συμμετάσχει σε αυτό περισσότεροι από 15.000 φοιτητές από 118 χώρες με αποτέλεσμα να παραχθούν περισσότερες από 36.000.000 γραμμές κώδικα για 686 οργανισμούς ανοιχτού λογισμικού.
Στο Google Summer of Code 2019 συμμετείχαν 201 οργανισμοί από 101 χώρες και εκατοντάδες φοιτητές σε εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετείχε στο GSOC με 13 έργα ανοιχτού κώδικα το 2019, 10 έργα το 2018 και με 4 έργα το 2017.
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας  σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να προτείνουν επεκτάσεις έργων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα για να ενταχθούν στο Google Summer of Code 2019, συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα μέχρι τις 20/1/2020.

Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLUE PROTOTYPE

Γραφείο Διασύνδεσης - Τετ, 18/12/2019 - 11:34
Περιεχόμενο: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLUE PROTOTYPE

Συνημμένα αρχεία:  BluePrototype_WΕΒ.pdf
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Γραφείο Διασύνδεσης - Πέμ, 12/12/2019 - 14:03
Περιεχόμενο: 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Συνημμένα αρχεία:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ.doc
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Υπενθύμιση -Βεβαίωση αναγγελίας Πρακτικής Άσκησης στο ΕΡΓΑΝΗ

Πρακτική Άσκηση - Παρ, 06/12/2019 - 11:29

 

Πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο Φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν την ημερομηνία έναρξης. Για  παράδειγμα αν η πρακτική άσκηση ξεκινάει στις 01/11, η διαδικασία  θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Φορέα το αργότερο έως τις 31/10. 

Μόνο ο  Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα υπογράφει το Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Πρόγραμμα Internship i-work@nbg

Πρακτική Άσκηση - Πέμ, 05/12/2019 - 10:44

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Internship "i-work@nbg", η Εθνική Τράπεζα προσκαλεί νέους και νέες, με ειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής, να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου!

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Σελίδες