ΔΑΣΤΑ

Ανακοίνωση για τους Τμηματικούς Υπέυθυνους της Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση - Τρί, 19/09/2017 - 12:35

Ως Δημόσιοι Φορείς Υποδοχής λογίζονται οι αναφερόμενοι ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται Ιδιωτικοί Φορείς Υποδοχής.

Οι Δημόσιοι Φορείς περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα.Οσοι δεν περιλαμβάνονται εντός αυτής λογίζονται ως Ιδιωτικοί Φορείς

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Ανακοίνωση για τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου-Εξόδου

Πρακτική Άσκηση - Τρί, 01/08/2017 - 14:32

 Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5000688)  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.

Συνεπώς, το ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί από όλους τους ασκούμενους (επωφελούμενους) που έκαναν ή κάνουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

Υπενθύμιση προς τους Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση - Τετ, 14/06/2017 - 13:37

Για να μπορέσετε να μπείτε στην πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να έχετε φτιάξει θέσεις στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να σας έχουν επιλέξει φοιτητές, και ο Τμηματικός Υπεύθυνος των φοιτητών που θα σας επιλέξουν, να σας έχει προωθήσει τις θέσεις που σας αφορούν.

Αν έχουν γίνει όλα τα παραπάνω και έχετε πρόβλημα πρόσβασης τότε μπορείτε να δοκιμάσετε από αυτή τη σελίδα:

https://praktiki.uop.gr/iamcompany

και συγκεκριμένα στη φόρμα δεξιά την επιλογή ανάκτησης νέου συνθηματικού.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πρακτική Άσκηση - Τρί, 13/06/2017 - 10:32
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                             http://es.uop.gr/praktiki/

 

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορίες: ΔΑΣΤΑ